Grossister i Norge

Vi er stolte over å få levere fisk til de beste grossistene i Norge. Fisken pakkes hel eller fileteres samme dag som den landes, og skipes til kunder med levering sentrale strøk i Norge allerede dagen etter fangstdato. Vi har fokus på å holde stabilt høy kvalitet på alt vi sender fra oss. Slik har vi gjennom en årrekke knyttet til oss de kundene som vet å sette pris på kvalitet.  
 

Magne fra Fiskcentralen

Kjetil fra Knutstad og Holen

Vi leverer regelmessig fisk til Norges beste fiskehandlere!