Nor Seafoods

Nor Seafoods er vår viktigste samarbeidspartner med bakgrunn at de tilfører majoriteten av hva vi bruker av fryst råstoff. Samtidig som de har en stor eierandelene i Snorre Seafood AS. De omsetter alt fisk som Andenes Havfiskeselskap lander.
 
A.S Andenes Havfiskeselskap har operert med havgående fiskefartøy siden 1963. På selskapets 50 års jubileum desember 2013 ble siste tilskudd på flåtesiden døpt, Norges største og mest tekniske fabrikktråler. Dette fartøyet vil sette en ny standard for sjøfrossen filet. Merket” Andenesfisk” som først ble produsert i 1987 har hele tiden vært kjent for sin gode kvalitet og vil med nye båten være meget godt rustet for fremtidig konkurranse. Nye Andenesfisk 1  vil som eneste fabrikk tråler i Norge også produsere singelfryste fileter og loins av torsk, sei og hyse på fiskefeltet.
 
Fartøy:
  • Et av de mest miljøvennlige trålere som noen gang er bygd. (Hybrid fremdrift sterkt redusert CO2 utslipp, DNV Clean Design)
  • Lengde 75 meter bredde 15,40 meter
  • Fabrikk for frysing av: sløyd og hodekappet fisk, filet fabrikk som i tillegg til tradisjonell inter leave pakking også kan produsere singelfryste fileter
  • Fiskemel fabrikk som er godkjent for produksjon til menneskemat.

MSC godkjenning for Torsk, sei og hyse

Foto:Kenneth Enstad

foto: Kenneth Enstad